Moxter_jubileumslogo30_mobilversion

Moxters Kvalitetspolicy

Med Moxters vision om det sunda företaget lever vi efter en kvalitetspolicy där hög kvalitet, hög servicegrad och ständiga förbättringar är i fokus varje dag.

KVALITETspolicy

Moxter vision är att bli "Sveriges sundaste företag" och det innefattar så väl anställda som verksamhet. Vi vill med en personlig relation till alla intressenter agera med hög kvalitet och servicegrad.       
 
För att uppnå detta ska vi: 

  • Bemöta alla medarbetare, kunder, leverantörer och nya kontakter på ett positivt och personligt sätt. 
  • Förvissa oss om kundens krav på produkten/tjänsten för att kunna leva upp till kundens förväntningar. 
  • Följa tillämpliga krav och ständigt förbättra ledningssystemet. 
  • Informera, utbilda och organisera så att varje medarbetare har kunskapen att göra rätt, känner ansvar, delaktighet och arbetsglädje. 
  • Uppmana alla anställda till entreprenörskap och ekonomisk öppenhet. 
  • Leverera rätt produkt i rätt tid och till rätt plats. 
  • Prioritera förebyggande åtgärder och ständigt arbeta med förbättringar. 
 

Mål för kvalitetsarbetet
För att ge riktlinjer för kvalitetsarbetet på företaget uttalar ledningsgruppen vid varje års ingång perspektivmål. Dessa tas fram i samarbete med övrig personal på företaget. 
 
Målen följs upp och analyseras för förbättrande åtgärder. Resultatet redovisas kontinuerligt så att varje medarbetare kan påverka kvalitetsarbetet.